ლიკა ბაძაღუა

 

ლიკა ბაძაღუა  - LikaMD  - დიპლომირებული ექიმი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

likamd@mail.com