ჩვენს შესახებ

მოგესალმებით! მადლობა, რომ გვეწვიეთ სამედიცინო სექსლოგიის საიტზე!

ჩვენთან სტატიები სექსოლოგიური კუთხითაა დაწერილი.

სექსოლოგია ინტერდისციპლინარული -აღწერილობითი დარგია და არა ზუსტი მეცნიერება. იგი ცდილობს დაასაბუთოს რეალობის განსაზღვრული ასპექტები და მის ამოცანებში არ შედის ეთიკური და მოსაწონი ქცევის ნორმების დადგენა.

ჩვენი მიზნებია:

  • საქართველოში სექსუალური ჯანმრთელობის განვითარება;
  • სექსოლოგიის საზოგადოებისთვის გაცნობა, პრომოცია და მხარდაჭერა;
  • სექსოლოგიაზე ქართული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და სამეცნიერო ბაზის შექმნა;
  • სექსუალური განათლება ტრანსდისციპლინარული ინფორმაციით.
* ამ გვერდზე დადებული სამედიცინო მასალა საგანმანათლებლო ინფორმაციის ხასიათს ატარებს და ეს არ არის ექიმთან კონსულტაციის ექვივალენტი!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
კონტაქტი:  likamd@mail.com