ქალი და ჩონჩხი – Bernhard Gutmann

Bernhard Gutmann (1869 -1936 ) – მხატვარი.

ბერნანდ გუტმანი