კაცი ზევიდან პოზა 14

ქალი წევს ზურგზე გადაჯვარედინებული ფეხებით, მამაკაცი აჯდება მას ზემოდან. ამ მდგომარეობაში მამაკაცი ფრიქციებს მჯდომარე ახორციელებს.