კაცი ზემოდან პოზა 13

ქალი გაშლილი ფეხებით წევს ზურგზე. მამაკაცი ამ პოზის დროს არის ზემოთ. პენისის საშოში შეყვანის შემდეგ მამაკაცი გადადის ცალ მხარეს, ისე რომ ქალის სხეულთან მისი სხეული 90 გრადუსთან მიახლოებულ კუთხეს ქმნიდეს. შემდეგ ქალის ცელ ფეხს სწევს თავისი მკერდისკენ, მეორე ფეხს კი თავის ფეხებს შორის მოაქცევს.