კაცი ზემოდან პოზა 17

15-ე პოზიციის კიდევ ერთი ვარიანტი. მამაკაცი აწვება ქალის ზურგს, მაგრამ ცალ ფეხს სწევს ზევით და ქალის საშოში პენისის შესვლისას იქმნება კუთხე. ასეთი პოზიცია კარგია იმ მამაკაცებისათვის, რომელთაც გრძელი პენისი აქვთ.