სექსის პოზა 18

ქალი მუცლით წევს საწოლის კიდეზე და ფართოდ გაშლილი ფეხებით ეყრდნობა იატაკს. მამაკაცი მწოლიარე, ან მწოლიარე მდგომარეობაში ახორცილებს ფრიქციებს, ისე რომ ხელებით ქალის მკერდს ეფერება.