სექსიმაგიდაზე პოზა 34

33-ე პოზიციის ვარიანტია, მაგრამ ქალი მაგიდაზე ზურგით არ წვება, იგი სკამს ეყრდნობა ფეხებგაშლილი. მენჯის ქვეშ სასურველია ქალს პატარა ბალიში ჰქონდეს. ამ პოზიციაში კლიტორი მეტნაკლებად მისადგომია ქალისთვის, მას შეუძლია კლიტორის სტიმულაცია დამოუკიდებლად.