სექსის პოზა 31

ეს პოზიცია 29 და 30-ე პოზიციის ანალოგიურია, იმ გამონაკლისით, რომ ქალი წინ იხრება ისე, რომ საკუთარ ფეხებს ეყრდნობა. მამაკაცი ქალს ხელებს ადებს თეძოებზე და ასე ახორციელებს ფრიქციებს.