სექსი ფეხზე დგომისას პოზა 40

39-ე პოზიციის ვარიანტია, მაგრამ ქალი ცელ ფეხს სწევს განზე, მამაკაცი კი ქალის ფეხებს შორის დგება. პენისის საშოში მოთავსების შემდეგ ქალი თავს სწევს უკან.