ალი ზემოდან პოზა 43

ამ პოზიციაში მამაკაცი წევს ზურგზე, ფეხები ფართოდ აქვს გაშლილი, ქალი კი ზემოდანაა. ამ პოზაში პენისის შეღწევის სიღრმე ნაკლებია, მაგრამ ქალს შეუძლია შეღწევის სიღრმე გაზარდოს თეძოების შემჭიდროვებით.