სექსის პოზა 41

ქალი და მამაკაცი დგანან სახით ერთმანეთისკენ, ქალი სწევს ერთ ფეხს მოხრილს მუხლის სახსარში და ხვევს მას მამაკაცს წელზე.