ქალი ზევიდან პოზა 45

მამაკაცი წევს ზურგზე, ქალი მოხრილი ფეხებით და უკან მიმართული ტერფებით აჯდება მამაკაცს. ეს პოზა ძალიან აღაგზნებს ყველა ქალს, ვინაიდან ამ დროს მამაკაცი ქალის ძალაუფლებას „ემორჩილება“. ქალი აკონტროლებს ტემპს, პენისის შეღწევის სიღრმეს და სიჩქარეს.