სიფილისი (კლასიიკაცია)

სიფილისის კლასიფიცირება მართივად შეგვიძლია ასე:

 • პირველადი სიფილისი;
 • მეორადი სიფილისი;
 • მესამეული სიფილისი;
 • თანდაყოლილი სიფილისი.

თუმცა არსებობს უფრო დეტალური კლინიკურ-ლაბორატორიული კლასიფიკაცია:

 • პირველადი სერონეგატიური სიფილისი;
 • პირველადი სეროპოზიტიური სიფილისი;
 • მეორადი ახალი სიფილისი;
 • მეორადი რეცოდივული სიფილისი;
 • მესამეული აქტიური სიფილისი;
 • მესამეული ფარული სიფილისი;
 • ფარული სიფილისი;
 • ნაყოფის სიფილისი;
 • ადრეული თანდაყოლოლი სიფილისი;
 • გვიანი თანდაყოლოლი სიფილისი;
 • ფარული თანდაყოლილი სიფილისი;
 • ვისცერალური სიფილისი;
 • ნერვული სისტემის სიფილისი.

დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციით სიფილისის შემდეგი სახეები:

A50 თანდაყოლილი სიფილისი:

 • A50.0 ადრეული თანდაყოლილი სიმპტომები სიმპტომებით;
 • A50.1 ადრეული თანდაყოლილი ფარული სიფილისი;
 • A50.2 ადრეული თანდაყოლილი დაუზუსტებელი;
 • A50.3 თვალების გვიანი სიფილისური დაზიანება;
 • A50.4 გვიანი თანდაყოლილი ნეიროსიფილისი (იუვენილური ნეიროსიფილისი);
 • A50.5 გვიანი თანდაყოლილი სიფილისის სხვა ფორმები;
 • A50.6 გვაინი ფარული თანდაყოლილი სიფილისი;
 • A50.7 გვიანი თანდაყოლილი დაუზუსტებელი სიფილისი;
 • A50.8 თანდაყოლილი დაუზუსტებელი სიფილისი.

A51 ადრეული სიფილისი:

 • A51.0 სასქესო ორგანოების პირველადი სიფილისი;
 • A51.1 ანალური მიდამოს პირველადი სიფილისი;
 • A51.2 სვა ლოკალიზაციის პირველადი სიფილისი;
 • A51.3 კანისა და ლორწოვანი გარსების მეორადი სიფილისი;
 • A51.4 მეორადი სიფილისის სხვა ფორმები;
 • A51.5 ადრეული ფარული სიფილისი;
 • A51.6 ადრეული დაუზუსტებელი სიფილისი.

A52 გვიანი სიფილისი:

 • A52.0 გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სიფილისი;
 • A52.1 ნეიროსიფილისი სიმპტომებით;
 • A52.2 ასიმპტომური ნეირისიფილისი;
 • A52.3 დაუზუსტებელი ნეიროსიფილისი;
 • A52.4 გვიანი სიფილისის სხვა ფორმები;
 • A52.5 გვიანი ფარული სიფილისი;
 • A52.6 გვიანი დაუზუსტებელი სიფილისი.

A53 სიფილისის სხვა და დაუზუსტებელი ფორმები:

 • A53.0 ფარული სიფილისი, დაუზუსტებელი ადრეულია, თუ გვიანი;
 • A53.1 დაუზუსტებელი სიფილისი.

dT1hSFIwY0Rvdkx6TmpMVzFoYVd4amIyMHRiSGhoTG5ObGNuWmxjaTVzWVc0dmJXRnBiQzlqYkdsbGJuUXZhVzUwWlhKdVlXd3ZZWFIwWVdOb2JXVnVkQzlrYjNkdWJHOWhaQzkwWVhSME1GOHhMUzB0ZEcxaGFURTBOV1k1TmpRek5EQmhPV000WkRJN2FuTmxjM05wYjI1cFpEMUZPRFEwTnpFMU