პენისის გადიდება კრემებითა და გელებით

პენისის გადიდების არანაკლებ პოპულარული მეთოდია კრემების,გელებისა და მსგავსი საშუალებების გამოყენება, რომლებიც უშუალოდ ისმევა პენისზე. ამ სფეროში ცნობილია XXL, Maxi Male, Magnaphall და სხვა.

კრემები შესაძლოა გამოყენებული იქნას სამი მიმართულებით: პენისის მცირე დროით გადედბა, პენისის ხანგრძლივი დროით გადიდება და დამხმარე მოქმედება.

კრემები და გელები ხანმოკლე ეფექტით გამოიყენება პენისის ზომაში მოსამატებლად გარკვეული დროით, მაგ, სქესობრივი აქტის დროს. მოქმედება რამდენიმე წუთიდან რამდენიმე საათამდე გრძელდება. ამ ტიპის კრემები და გელები კარგ ეფექტს იძლევიან იმ პირებში, რომლებსაც კომპლექსი აქვთ საკუთარი პენისის ზომასთა დაკავშირებით.

კრემები და გელები ხანგრძლივი ეფექტით ასტიმულირებენ პენისის ზრდას. ზრდა გულისხმობს მღიმოვან სხეულებში სისხლის მოდინების გაზრდას.

ამ კრემებისა და გელების გამოყენება, როგორც წესი, რეკომენდებულია მცირე დოზით, ვინაიდან ამ ტიპის კრემების შემადგენლობაში შედის დიდი რაოდენობით მასტიმულირებელი ნივთიერებები. ჩვეულებრივ, კრემი თხელი ფენის სახით დაიტანება პენისის სხეულზე და შემდეგ მასაჟის გზით შეიყვანება კანში.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ კრემის შემადგენლობაში შესაძოა შედიოდეს ისეთი ინგრედიენტი, რომელიც გარკვეულ პირებში იწვევს აუტანლობასა და ალერგიულ რეაქციებს.

პენისის გადიდებაში კრემების გამოყენების ზოგიერთი უპირატესობა:

  • პროდუქტის მცირე ფასი (თუკი ძვირადღირებულ გერმანულ პრეპარატებს არ ჩავთვლით);
  • გამოყენების უნივერსალურობა;
  • გამოყენება ნებისმიერ დროს, ადგილად და თითქმის ყველა ასაკში (ქესობრივი მომწიფებიდან);
  • გამოყენება სხვებისთვის შეუმჩნეველია.