კაცი ზევიდან პოზა 11

ქალი პირველ პოზაშია, მამაკაცი წვება ქალის სხეულთან მიმართებაში კუთხით, ისე რომ თავსდება ქალის მარჯვენა ფეხის ქვეშ. თუკი ქალი ფეხს აწევს კარგად და მიიტანს მკერდთან, მამაკაცი აღმოჩნდება ზემოთ.