ლიკა ბაძაღუა

LikaMD

 

ლიკა ბაძაღუა  – LikaMD  – დიპლომირებული ექიმი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

likamd@mail.com\

https://www.facebook.com/lika.badzaghua