ქალის ორგაზმის მექანიზმი

ორგაზმი არ წამოიშობა უეცრად, თავითავად და შემთხვევით. ეს არის დაგროვებადი, მზარდი სექსუალური სიამოვნების, სექსუალური აგზნების თანამდევი მთელი რიგი ფიზიოლოგიური პროცესების კანონზომიერი შედეგი. ამ პროცესების შედეგად ან ვითარდება ორგაზმი, ან ვერა. სექსუალური აგზნებისა და სასიამოვნო შეგრძნებების გარეშე ორგაზმის მიღწევა, როგორი სასიამოვნოც არ უნდა იყოს თავად სექსი, პრაქტიკულად ვერ ხერხდება. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ ორგაზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სქესობრივ აქტამდე პრელუდია.

აქედან გამომდინარე, ქალის მხრიდან ორგაზმის მიღწევა – ეს მისი მგრძნობელობის გაღვიძების, ეროგენული ზონების სტიმულირების გზით სექსუალური სიამოვნების მიღებისა და დაგროვების შედეგია.

ქალის სხეულის ეროგენული ზონები – სასქესო ორგანოები, კისერი, ყური, მუცლის მიდამო, ბარძაყების შიგნითა ზედაპირი, ბოქვენი და ა.შ.

ორგაზმის განცდისთვის აუცილებელია პრელუდიასთან ერთად პარტნიორებს ჰქონდეთ სულიერი სიახლოვე, უნდა ისაუბრონ ეროტიულ-სექსუალურ თემებზე, უნდა გაუზიარონ ერთმანეთს საკუთარი ეროტიული ფანტაზიები. ეს აუცილებელია ქალისთვის ორგაზმის განსაცდელად.