ავიგდორ არიკა – Avigdor Arikha

ავიგდორ არიკა Avigdor Arikha (April 28, 1929 – April 29, 2010)   მხატვარი, მხაზველი,  მხატვრობის ისტორიკოსი, იყო გერმანელი ებრაელი, გაიზარდა ჩერნოვცში (უკრაინის და რუმინეთის საზღვარზე).

ავიგდორ არიკა საკუთარ თავს უწოდებდა აბსტრაქტულ მხატვარს, თუმცა მან კარიერის გარკვეულ ეტაპზე მიატოვა ხატვა და თავის შემოქმედებით უნარს ხაზვას ახმარდა.  მისი ნამუშევრები მსოფლიოს მრავალ ცნობილ მუზეომში იყო წარმოდგენილი. ისრაელის მუზეომში, შოტლანდიის ნაციონალურ გალერეაში, ჰიუსტონის მუზეომში და ა.შ.