სექსუალური განათლება საქართველოში

ჩვენი საიტის მიერ ჩატარდა გამოკითხვა. საჭიროა თუ არა საქართველოში სექსუალური განათლების დანერგვა და თუ საჭიროა რა ასაკში უნდა ხდებოდეს ეს.  გამოკითხზვაში მონაწილეობა მიიღო 626 ადამიანმა.  გამოკითხული ადამიანები წარმოადგენდნენ ორივე სქესის  წარმომადგენლები. მხოლოდ ის პოპულაცია, რომელიც ჩვენი საიტის მომხმარებელია. 

  • გამოკითხული 626 ადამიანიდან  443 მიიჩნევს, რომ სექსუალური განათლება აუნდა დაინერგოს 12-18 წლის ასაკში
  • 132 ადამიანი მიიჩნევს, რომ სექსუალური განათლების მიღება საჭიროა 18-21 წლამდე
  • 27 ადამიანი მიიჩნევს, რომ სექსუალური განათლების მიღება საჭირო არ არის
  • 18 ადამიანი მიიჩნევს, რომ სექსუალური განათლების მიღება საჭიროა 21 წლის ზევით.