ეროტიკა თანამედროვე მხატვრობაში

თანამედროვე მხატვრობა მოიცავს შემოქმედებას მეორე მსოფლიო ომის დროიდან მოყოლებული დღემდე.  თანამედროვე მხატვრობა მოიცავს, როგორც დაბალ კულტურას ასევე მაღალ კულტურას,  დაბალ კულტურაში მოიაზრება ე.წ. პოპ-კულტურა, ანუ ის ხელოვნება რაც საზოგადოებაში ფართოდ არის გავრცელებული.   50-60 -იან წლებში გავრცელებული იყო აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი, ლირიკული აბსტრაქცია,  80-იანი წლებიდან  ნეო ექსპრესიონიზმი,  ციფრული მხატვრობა,  2000-წლიდან მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს მიმდინარეობებს:  ვიდეოთამაშების მხატვრობა, ქუჩური მხატვრობა, ვირტუალური მხატვრობა. ცინიკური რეალიზმი.