ადამიანის დომინანტური და რეცესიული ნიშნები

ადამიანს გააჩნია მემკვიდრეობითობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ  ახალ თაობას მშობელი მემკვიდრეობით გადასცემს ინფორმაციას , საკუთარი გარეგნობის, ორგანოების, ნაკვთების შესახებ. მემკვიდრეობითობასთან ერთად არსებობს ცვალებადობის ცნებაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ  გენეტიკურად განსაზღვრული ნიშან თვისებები აბსოლიტურად იდენტურად არ ვლინდება მომდევნო თაობებში, რადგან ეს ინფორმაცია რაღაც დოზით განიცდის ცვლილებას სხვადასხვა ეტაპზე. 

არსებობს ნიშნები, რომლის გამოვლენის ალბათობა მომდევნო თაობაში მაღალია. ასეთ ნიშნებს დომინანტური ჰქვია, ხოლო ის ნიშნები, რომლებიც დაბალი ალბათობით ვლინდება მომდევნო თაობაში რეცესიული ნიშნები ჰქვია.

ცხრილში მოცემულია ნიშნები, რომლებიც გადაეცემა რეცესიული და დომინანტური ნიშნით.