იდი, ეგო და სუპერეგო

ფროიდის სტრუქტურული თეორიის მიხედვით ადამიანის გონება შედგება სამი ნაწილისგან:  იდი, ეგო და სუპერეგო:

სტრუქტურული კომპონენტი ტოპოგრაფიული დონე განვითარების ასაკი მახასიათებლები
იდი ქვეცნობიერი წარმოდგენილია დაბადებისთანავე.
  • აგრესია, სექსუალობა.
  • კონტროლდება პრიმიტიული ფიქრის დონით.
  • გარემო პირობები ვერ ახდენს მასზე გავლენას.
ეგო ქვეცნობიერი, არაცნობიერი და ცნობიერი იწყებს განვითარებას მალევე დაბადების შემდგომ.
  • იდის გამოხატულებებს ბლოკავს, აკონტროლებს.

ადაპტირებულია გარე საჭიროებებთან. იყენებს დაცვით მექანიზმებს გარემოსთან ადაპტირებისთვის.

  • ადამიანს მისი მეშვეობით გააჩნია რეალური ხედვა საკუთარი თავის და გარესამყაროს მიმართ.
სუპერეგო არაცნობიერი, ქვეცნობიერი და ცნობიერი განვითარებას იწყებს 6 წლის ასაკიდან.
  • ასოცირებულია მორალთან და მაღალ ფასეულობებთან.
  • იდის გამოხატულებებს უწევს კონტროლს.