გილოცავთ ახალ წელს ! (დრაკონის წელი)

ყველა კავშირი, ურთიერთობები და კონტაქტები უნდა დაეფუძნოს უამრავ ფაქტორს, მათ შორის სექსსაც. სექსი ადამიანის უსიტყვოდ გაცნობის ერთ ერთი საუკეთესო გზაა. დრაკონი ამ კუთხით საკმაოდ დიდი გამომგონებელია.

სექსი დრაკონისთვის გრძნონების გამოხატვის საშუალებაა. დრაკონს არ შეუძლია ყოველთვის გამოხატოს გრძნობები სიტყვებით, ამიტომ პარტნიორისადმი სიყვარულ ის შხებებითა და ალერსით გამოხატავს.

მამაკაცი დრაკონი – სულ ოდნავ ნაკლები სექსუალობა აქვს, ვიდრე ქალს, მაგრამ მაინც ის არის ურთიერთობის მმართველი.

როგორც ყველაფერში დრაკონი სექსშიც ინარჩუნებს მუდმოვობას, ეს ეხება პარტნიორს. თუმცა დრაკონი მამაკაცი არის გამომგონებელი,ნოვატორი და თავის პარტნიორს ცხოვრების ახალ გზებზე ატარებს ხოლმე.

მამაკაცი დრაკონი არის მეოცნებე და სულ ეძებს ისეთ ქალს, ვინც მასზე იზრუნებს, ვინც ყველა სურვილს შეუსრულებს.

სექსში ის ეცდება მიაღწიოს სრულყოფილებას, რადგანაც თვლის, რომ სექსი რამდენაც სასიამოვნო და ლამაზია, იმდენად რთული და არამდგრადია. ახალგაზრდა დრაკონების ჯერ კიდევ არ არიან მისულები იმ აზრამდე, რომ სექსი ასეთი მნიშვნელობისაა წყვილის ცხოვრებაში.

ქალი დრაკონი – პარტნიორს საკუთარ გრძნონებს ბოლომდე ჩუქნის, იგი გიჟდება ალერსსა და სინაზეზე. ქალი დაკონიც ისეთივე გამომგონებელი და ნოვატორია, მაგრამ ურთიერთობის დასაწყისში საკუთარ მამაკაცს აძლევს თავისი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალებას. მას არასდროს არ ჰყავს რამდენიმე პარტნიორი, რადგან ქალი დრიაკონისთვის სექსი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ის მხოლოდ ერთ, ყველაზე კარგ და საიმედო მამაკაცს ენდობა. ასეთი ქალებისთვის ძნელია პარტნიორის პოვნა, მაგრამ თუ იპოვა ძალიან ბედნიერია.