ქალი ზემოდან პოზა 47

45-ე პოზიციის კიდევ ერთი ვარიანტია. თუმცა ქალი უკან გადაიხრება და კაცის ფეხებს გადააწვება.