ქალი ზემოდან პოზა 48

მამაკაცი წევს ზურგზე, ან ნახევრად მჯდომარე მდგომარეობაშია, ქალი მხედის პოზაშია ზურგით მამაკაცისკენ და გადახრილია წინ.