ანალური პრეზერვატივი?!

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების კუთხით ანალური სექსის საკმაოდ დიდ საფრთხეს მოიცავს, ამიტომაც დაცული სექსის ქონა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე სასურველია, გათვალისწინებულ იქნას რამდენიმე რჩევა:

  • თუკი ანალური სექსის სურვილი აქვს ადამიანს, პრეზერვეტივის გამოყენება აუცილებელია;
  • ანალური სექსისათვის გამოიყენება სპეციალური ანალური პრეზერვატივები, რომლეიც შედარებით სქელია და მისი გახევის შანსი მინიმალურია. ასეთი პრეზერვატივებია: პრეზერვატივი Vizit EXTRA SAFE, პრეზერვატივი Okamoto strong 3, პრეზერვატივი Ganzo Strong 3;
  • თუკი სპეციალური ანალური პრეზერვატივი არ არის ხელმმისაწვდომი (რაც ქართული რეალობაა სამწუხაროდ), კლასიკური პრეზერვატივი უნდა იქნას გამოყენებული;
  • ანანული სექსის დროს პრეზერვატვის გახება გაცილებით საშიშია, ვიდრე ვაგინალურის დროს, ამიტომ აუცილებელია სექსამდე შემოწმდეს, პრეზერვატივი სწორად არის ჩაცმული, თუ არა. ქვემოთ სურათზე მოცემულია პრეზერვატივის სწორად ჩაცმის ტექნიკა;
  • სექსის წინ პენისზე და ანუსზე დიდი რაოდენობით უნდა იქნას დატანილი ლუბრიკანტი. ლუბრიკანტი ამცირებს პრეზერვატივის გახევის შანსს;
  • თუკი სექსის დროს სფინქტერები შეიკუმშა მოულოდნელად, სასურველია ფრიქციების შეწყვეტა, სფინქტერები თავად მოდუნდება;
  • რომელიმე პარტნიორის მხრიდან ტკივილის განცდა, ანალური სექსის შეწყვეტის მნიშვნელოვანი ფაქტორია.