სექსი და მსოფლიო

დასრულდა საერთაშორისო სექს-კვლევა Cosmopolitan-ის მკითხველ ქალებს შორის.  საერთო შედეგები საინტერესო აღმოჩნდა.

კვლევაში მონაწილე ქალები 18 წლიდან 24 წლამდე ასაკისანი იყვნენ და წარმოადგენდნენ 6 ქვეყანას: დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა, გერმანია, ფინლანდია, შვედეთი, რუსეთი.

მონაწილე ქალების 50%-ზე მეტმა ოჯახურ მდგომარეობაში მიუთითა, რომ ჰყავს სექსუალური პარტნიორი.

გამოკითხული ქალების 95% ჰეტეროსექსუალური იყო, 5% კი ბისექსუალი.

შეკითხვაზე „რა პერიოდია საჭირო, რომ შეგიყვარდეთ?“ – ამერიკის, ფინლანდიისა და დიდი ბრიტანეთის მონაწილეების (მონაწილეების დაახლოებით 60%) პასუხი იყო რამდენიმე თვე, გერმანიისა და შვედეთის (დაახლოებით მონაწილეების 30%) – თითქმის ერთი თვე, ხოლო რუსეთისა – ერთი კვირა.

შეკითხვაზე „როდის გქონდა პირველი სექსი?“ – ყველა ქვეყნის წარმომადგენლებმა რუსეთის გარდა აირჩიეს პასუხი 16 წლამდე, რუსეთმა აირჩია ვარიანტი – 17 წლამდე.

სექსი სამის ადამიანის შემადგენლობით არ ჰქონია გამოკითხულთა 80%-ს. ფეტიში არ აღმოაჩნდა ქალების 75%, გამონაკლისი იყო შვედეთი – აქ ქალების 89% ჰქონდა ფეტიში.

კვირაში რამდენჯერმე სექსი გამოკითხულ ქალთა 30-40% მოსწონს. ორალური სექსი მოსწონს ქალების 80% და სექსი 30 წუთზე მეტი თითქმის ყველა ქვეყანაში (ზემოთ ხსენებული 6 ქვეყანა იგულისხმება) სამყაროში გრძელდება.

ქალების 65% აღიარა, რომ სექსის გარეშე სიცოცხლე არ შეუძლია, გერმანიაში კი ეს მაჩვენებელი 80%.

გამოკითხულთა 90% არასდროს უყიდია სექსი.

პენისის ზომას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა მაერიკისა და შვედეთის ქალებში აქვს.

და ბოლოს გამოკითხულ ქალთან 90% მასტურბირებს, სექს-სათამაშოებს კი 50% იყენებს.