ვაქცინაცია

დღეისთვის მრავალი ინფექციის პრევენციაა შესაძლებელი დროული ვაქცინაციით, შესაბამისად , ამიტომ  აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება ვაქცინაციის.ცხრილში მოცემულია  რეკომენდაციები ვაქცინაციისთვის ზრდასრულთათვის.

ვაქცინის დასახელება ვაქცინაციის მიზეზი

(ვის სჭირდება?)

ვაქცინაციის დრო უკუჩვენება
ინფლუენზა  

(გრიპის ვირუსი)

ინაქტივირებული ინფლუენზას ვაქცინა

(ი/მ)

 • ადამიანებს 50 წელს ზევით.
 • ადამიანებს სერიოზული პათოლოგიები: გულის დაავადებები, დიაბეტი, თირკმლის დისფუნქცია და ა.შ.
 • ადამიანები ვინც იქნება ორსულად ინფლუენზას სეზონში (დეკემბერი-მარტი).
 • ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ-მუშაობენ რისკ ჯგუფებთან.
 • დიასახლისები და ბავშვების მომვლელები.
 • მოგზაურები.(მაღალი რისკის ადგილებში)
 • სტუდენტებს
 • ნებისმიერს ვისაც სურვილი აქვს, რომ ინფლუენზას რისკი შეუმცირდეს.
ოქტომბერი დანოემბერი იდეალური დროა ვაქცინაციისთვის.

TIV (Trivalent

inactivated

influenza vaccine)

LAIV  (Live

attenuated

influenza vaccine)

შეიძლება აგვისტოშიც კი.

Guillain-Barrà – გილენ-ბარის  სინდრომი, წარსულში ინფლუენზას ვაქცინაციის საპასუხოდ.
ინფლუენზა

ცოცხალი, დასუსტებული ვაქცინა (LAIV)

მიიღება ინტრანაზალურად.

ჯანმრთელ, არაორსულ ადამიანებს 49-წელზე ახალგაზრდებს. რომლებიც მიეკუთნებიან რისკ ჯგუფს/ან აქვთ სურვილი. ნებისმიერ დროს. რაც ზევით იყო აღნიშნული, ქრონიკული მძიმე დაავადებები, ორსულობა.
პნეუმოკოკური პოლისაქარიდი

(PPV)

ი/მ

 • პიროვნებებს 65 -წელს ზევით.
 • ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადებები, ასპლენია ან იმუნოსუპრესია.
ერთჯერადი ვაქცინაცია, და შემდეგ რევაქცინაცია 5 წლის შემდეგ.  
ჰეპატიტი B ი/მ

(Hep B)

 • ნებისმიერს ვისაც აქვს სურვილი.
 • მაღალი რისკ ჯგუფის ადამიანებს.
 • ნარკომანებს.
 • ადამიანებს ვისაც ერთზე მეტი სქესობრივი პარტნიორი ჯყავს.
 • ადამიანებს ჰემოდიალიზის დროს, ან იმათ ვინც იღებს სისხლის სხვადასხვა პროდუქტებს.
 • ჯანდაცვის სფეროში მომუშავეებს და იმათ ვინც მოგზაურობს.

პაციენტებს ღვიძლის დაავადებებით.

სამჯერადი დოზა 0-1-6 თვეზე. თუ დაირღვა გრაფიკი არ უნდა დაიწყოს თავიდან, თუნმცა უნდა დასრულდეს.  
ჰეპატიტი  A

(HepA)

 • მოგზაურები
 • სხვადასხვა ქვეყნებში მომუშავე ადამიანები
 • ღვიძლის დაავადებების დროს
 • ნარკომანები
 • ნებისმიერი ვისაც სურს.
ორჯერადი დოზაა საჭირო

ინტერვალი 6 თვიანი უნდა იყოს.

ორსულობა (დადგენილი არ არის შედეგები)
Td, Tdap (ტეტანუსი დიფტერია)

ინტრამუსკულარულად).

 • დიდებს ვისაც სამჯერადი ვაქცინაცია ჩატარებული არ აქვს.
0,6,12 თვეევზე.

ერთჯერადი დოზა 19-დან 64 წლამდე.

ვაქცინაციის შემდგომი ენცეფალოპათია.

გილენ ბარის სინდრომი

არასტაბილური ნეუროლოგიური მდგომარეობა.

ვარიცელა (ჩუტყვავილა). ნებისმიერს ვისაც არ აქვს  იმუნიზაცია ჩატარებული. ორჯერადი დოზაა საჭირო. ორსულობა.
მენინგოკოკური ვაქცინა (MPSV4)

Give SC

ანატომიური ან ფუნქციური ასპლენია.

მოგზაურობა ისეთ ქვეყნებში სადაც  მენინგოკოკური ჰიპერპანდემიურია ან ეპიდემიური.

ერთჯერადი დოზა. გილენ ბარის სინდრომი.
ყბაყურა, წითელა, წითურა.  MMR (Measles,

mumps, rubella)

Give SC

1957 წლამდე დაბადებულ  ადამიანებმა უნდა მიიღონ ერთჯერადი დოზა.

ახალგაზრდა ქალებმა რომლებიც აპირებენ ორსულობას, თუ არ მიუღიათ.

ერთ ან ორჯერადი დოზა. ორსულოა.
პაპილომა ვირუსი

(HPV) Give IM

ნებისმიერი არავაქცინებული ქალი 26 წლამდე. სამჯერადი დოზა.