არასპეციფიური ბალანოპოსტიტი

ბალანოპოსტიტი – გავრცლელებეული დაავადებაა და ხასიათდება პენისის თავისა და ჩუჩის შიგნითა ფურცლის ანთებითი დაზიანებით.

ბალანოპოსტიტის აქტულაობას განაპირობებს მისი სიხშირე და გართულებების რისკი. ხშირად დაავადებას აქვს პოლიმიკრობული ეტიოლოგია, თუმცა იშვიათ შემთხვევაში მონომიკრობულიც შეიძლება იყოს. ეტიოლოგიური აგენტის გათვალისწინებით არსებობს კანდიდოზური, აერობული და ანაერობული ბალანოსპოსტიტი.

ჩატარდა კლინიკო-ლაბორატორიული კვლევა, რომელშიც მონაწილე 186 19-დან 45 წლამდე მამაკაცი იღებდა მონაწილეობას, მათი საშუალო ასაკი დაახლოებით იყო 29,6±7,05 წელი.

აქედან 40 პაციენტს, ანუ 21,5% გამოკველულთა შორის დაესვა არასპეციფიური ბალანოსპოსტიტის დიაგნოზი. კვლევის სუბსტრატი იყო პენისის თავიდან და პრეპუციალური ჩანთიდან (ქმნის სივრცე, რომელიც იქმნება ჩუჩის შიგნითა ფურცელსა და პენისითავს შორის) აღებული ანაფხეკი.

პირობით პათოგენურ მიკროფლორასთან ასოცირებული არასპეციფიური ბალანოსპოსტიტის დიაგნოზი ისმებოდა პაციენტის ჩივილების, ანამნეზური მონაცემების, კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკლვევების შედეგების საფუძველზე.

ძირითადი სუბიქეტური სიმპტომი ბალანოსპოსტიტის დროს იყო დისკომფორტი 67,5%, ქავილი 37,5%, პერიოდული წვა პენისის თავის მიდამოში 77,5%.  კლინიკურად არის სიწითლე, პენისის თავის მფარავი კანის შეშუპება, ეროზიები და ნახეთქები პენისის თავსა და ჩუჩაზე. იშვიათად კი სეროზულ-ჩირქოვანი/ჩირქოვანი გამონადენი პრეპუციალურ ჩანთაში.

მიკრობიოლოგიური გამოკვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ პენისის თავსა და პრეპუციალურ ჩანთაში ამ დროს მნიშვნელოვანი ტიტრებით აღინიშნებოდა Enterococcus faecalis (22,5 %), Staphylococcus haemolyticus (20,0 %), E. coli (17,5 %), Streptococcus agalactiae (15,0 %). სხვა პირობით პათოგენური მიკროფლორის წარმომადგენლები აღინიშნებოდა შედარებით დაბალი ტიტრებით.

მკურნალობა ამ კვლევის დროს ჩატარდა გელი „ჰეკსიკონით“, რომელმაც დადებითი შედეგი იქონია ძალიან დიდი, არ ჰქონდა მნიშვნელოვანი გვერდითი ეფექტები და პაციენტების მხრიდან აიტანებოდა კარგად.

არასპეციფიური ბალანოსპოსტიტის სამკურნალოდ დღეს მედიცინაში არსებობს რამდენიმე ეფექტური მედიკამენტი:

  • ჰექსიკონი;
  • გენფერონი;
  • გეპონი;
  • კლოტრიმაზოლი;
  • ლიგენტენი;
  • ციკლოფერონი.