ქართველების საშუალო სიმაღლე

GeoSexMD.com -მა ჩაატარა კვლევა,  რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 2245 მა ადამიანმა (ვებ-გამოკითხვის სახით). მათ შორის  1255 იყო მამაკაცი, ხოლო 990 ქალი.    გამოკითხულთა  96% იყო 12 დან 45  წლამდე.  შედეგების გაანალიზების მიხედვით საქართველოში მამაკაცების საშუალო სიმაღლე 177 სმ -ია, ხოლო ქალების  –  166 სმ .

მამაკაცების 36 % < 175 სმ-ზე, 31,5 % 175-180 სმ-ის ფარგლებშია, ხოლო 32,5 % > 180 სმ- ზე

ქალების 33% < ან 163 სმ-ია.  29 % 164-169 სმ-ია, ხოლო 38 % > 170 სმ-ზე.

რაც შეეხება ქართველების საშუალ სიმაღლის მიმართებას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან მიმართებაში:

აშშ –  კაცები   176 სმ,     ქალები  162 სმ. (ერთად მკვიდრი ამერიკელები, აფრო ამერიკელები, ჰისპანიკები და ა.შ.)

რუსეთი –  კაცები   176 სმ,     ქალები  168 სმ.

აზერბაიჯანში მამაკაცების საშუალო სიმაღლე 171 მს -ია, ხოლო ქალების 165 სმ.

ინდოეთი –  კაცები   164 სმ,     ქალები  151 სმ.

ბრაზილიაში კაცები –  170 სმ. ქალების 158 სმ.

ჩინეთი –  კაცები – 170 სმ. ქალები 158 სმ.

კანადა –  კაცები – 176 სმ , ქალები – 163 სმ.

დანია –  კაცები  – 182 სმ ქალები – 168,7

საფრანგეთი –  კაცები  177 სმ, ქალები 164 სმ.

გერმანია –  კაცები   178 სმ,     ქალები  165 სმ.