სექსუალური სურვილის ნიშნები


ადამიანები არავერბალური კომუნიკაციისას (სხეულის ენა) ხშირად  ამჟღავნებდნენ ნიშნებს, რომელიც მიუთითებს მათ სექსუალურ განწყობაზე და მოხიბლულობაზე. მოცემულ სტატიაში ჩამოთვლილია პიტერ სპალტონის  ე.წ. სექსუალური  სურვილის ნიშნები. :

 • როდესაც ადამიანები  უფრო მეტ ხანს უყურებენ თვალებში ერთმანეთს, ვიდრე ნორმაში.
 • თავის დახრა,  პერსონალურ სივრცეში ყოფნისას (46-120 სმ).
 • ნაზი შეხება მკლავებზე, ხელზე.
 • ფლირტის სხვა ფორმები 

ქალები ხშირად გზავნიან სექსუალურ სიგნალებს თუმცა მრავალ კაცს არ შეუძლია მისი მიღება/აღქმა.

 • როდესაც ქალის თვალები ბრწყინავს საუბრის დროს, ხშირად ეხება საკუთარ თმებს, ეხება თავის კისერს, მუხლებს. (მსგავსი ნიშნები შეიძლება დაძაბულობაზეც მიუთითებდეს.)
 • როდესაც ქალი ეხება „თამაშობს“ საკუთარი აქსესუარებით, ეხება  კონუსისებრ საგნებს.
 • როდესაც ქალი აჯვარედინებს ფეხებს ჯდომის დროს და აქვს შედარებით მაღლა აწეული .

ე.წ. წითელი ნიშნები, რომელიც მიუთითებს ადამიანის (ქალის ) დაუინტერესობლობაზე.

 •  როდესაც ქალი მოსაუბრეს (პირობითად) უყურებს მხრებზე, ან გარშემო ოთახში.
 • როდესაც  საუბრის დროს ადამიანი ყურადღებას ამახვილებს სხვა საგნებზე მაგ. სასმელზე და სხვა ობიექტებზე.
 • კითხვებს პასუხობს მოკლე და მოჭრილი პასუხებით.
 • როდესაც მოსაუბრე იყურება ადამიანის სახის მიღმა, ოთახში.
 • ახვარედინებს ფეხებს დგომის დროს და რაიმე საგანს ათავსებს სხეულის წინ მაგ. ხელჩანთა, ქმნის ბარიერს ურთიერთბის დროს.