ორსულობის ტესტის გამოყენების წესები

ამ პოსტში მოკლე იქნება ნაჩვენები ორსულობის ტეტსის გაკეთების პრინციპი.

სურათზე ახსნილია უბრალო ტესტის გაკეთების პრინციპი. ქვემოთ მოყვანილ სურათებზე ცალკეული ტესტის შეფასების სქემებია:

გარდა ზემოთ მოყვანილი ტეტსებისა არსებობს მეტად ზუსტი და ძვირადღირებული ტეტსებიც, როგორიცაა:

შენიშვნა: ტესტის გაკეთების წინ ყურადღებით გაეცანით ინსტრუქციას, რომელიც თავად ტესტს აწერია ზედ!!!