ჰორმონების მაჩვენებლები ნორმაში

მედიცინაში ძალიან მნიშვნელოვანია ნორმების ცოდნა, მათ შორის ჰორმონალური ნორმების. ქვემოთ ცხრილებში მოცემულია თითქმის ყველა ჰორმონის ნორმალური მაჩვენებლები:

ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი

დილით 8 სთ-ზე 22 მმოლ/ლ-ზე ნაკლები
22 სთ-ზე 6 მმოლ/ლ-ზე ნაკლები

ალდოსტერონი

ახალშობილებში 38-200 ნგ/დლ
ახალშობილები 6 თვემდე 18-160 ნგ/დლ
ზრდასრულები 4-15 ნგ/დლ

 

ანდროგენები

ბავშვები სქესობრივ მომწიფებამდე 0,06-0,2 მკგ/ლ
ქალები 01-1,1 მკგ/ლ
მამაკაცები 20-39 წ 2,6-11 მკგ/ლ
მამაკაცები 40-55 წ 2,0-60 მკგ/ლ
მამაკაცები 55 წელს ზევით 1,7-5,9 მკგ/ლ

 

ანგიოტენზინოგენი

ანგიოტენზინ I სისხლის პლაზმაში 11-88 მგ/მლ
ანგიოტენზინ II არტერიულ სისხლში 12-36 მგ/ლ
ვენური სისხლი ატრეიული სისხლის დონის 50-75 %

 

სომატოტროპინი

ახალშობილების პლაზმა 10-50 ნგ/მლ
ბავშვები 10 ნგ/მლ
ზრდასრული ქალები 10 ნგ/მლ-მდე
მამაკაცები 2,0 ნგ/მლ-მდე
ქალები 60 წელს ზევით 1-14 ნგ/მლ
მამაკაცები 60 წელს ზევით 0,4-10,0 ნგ/მლ

 

გასტრინი – 14,5-47,5 მგ/მლ.

 

გლუკაგონი – ზრდასრულებში 60-100 მგ/მლ.

 

გლუკოკორტიკოიდები

8 სთ 200-700 ნმოლ/ლ (70-250 ნგ/მლ)
20 სთ 55-250 ჰმოლ/ლ (20-90 ნგ/მლ)

 

პროინსულინი – 1-9,4 მმოლ/ლ.

 

კალციტონინი – 505-20 მკმოლ/ლ.

 

პლაზმის კატექოლამინები

ადრენალინი 88 მკგ/ლ ნაკლები
ნორ-ადრენალინი 104-548 მკგ/ლ

 

მალუთეინიზირებელი ჰორმონი

ბავშვები 11 წლამდე 1-14 საერთ. ერთ
ქალები მენსტ. ციკლის ფოლიკულის ფაზაში 1-20 საერთ. ერთ
ქალები ოვულაციის ფაზაში 26-94 საერთ. ერთ
ქალები ლუთეინურ ფაზაში 0,61-16,3 საერთ. ერთ
ქალები მენოპაუზაში 13-80 საერთ. ერთ
მამაკაცები 2-9 საერთ. ერთ

 

პროგესტერონი

ქალის პლაზმაში მენსტრ. ციკლის ფოლიკულური ფაზა 0,3-0,7 მკგ/ლ
პლაზმაში ოვულაციის ფაზა 0,7-1,6 მკგ/ლ
ლუთეინური ფაზა 4,7-8,0 მკგ/ლ
მენოპაუზა 0,06-1,3 მკგ/ლ
ორსულობის 8-16 კვირა 15-40 მკგ/ლ-მდე
ორსულობის 16-18 კვირა 20-80 მკგ/ლ-მდე
ორსულობის 28-30 კვირა 55-155 მკგ/ლ-მდე
მშობიარობამდელი პერიოდი 110-250 მკგ/ლ
მამაკაცები 0,2-1,4 მკგ/ლ

 

პროლაქტინი

პლაზმაში 10 წლამდე ბავშვებში 91-526 საერთ. ერთ.
ქალები ორსულობის 12-ე კვირაზე 500-2000 საერთ. ერთ.
12-28-ე კვირაზე 2000-6000 საერთ. ერთ.
29-40-ე კვირაზე 4000-10000 საერთ. ერთ.
მამაკაცები 58-475 საერთ. ერთ.

 

პარათჰორმონი – ზრდასრულებში 8-24 ნგ/ლ.

 

სეკრეტინი – 29-45 მგ/მლ.

 

თიროქსინი (Т4)

ახალშობილები 5 დღემდე 80-170 ნმოლ/ლ
11-15 დღემდე 58-154 ნმოლ/ლ
15 დღეზე მეტი 58-154 ნმოლ/ლ
5 წლამდე 94-194 ნმოლ/ლ
5-10 წელი 83-172 ნმოლ/ლ
10-60 წელი 60-155 ნმოლ/ლ
ქალები 60 წელს ზევით 71-135 ნმოლ/ლ
მამაკაცები 60 წელს ზევით 60-129 ნმოლ/ლ

 

თირეოტროპული ჰორმონი

ახალშობილები 3-20 საერთ. ერთ.
ზრდასრულები 0,2-3,2 საერთ. ერთ.

 

ტრიიოდთირონინი (Т3)

საერთო ტრიიოდთირონინი 1,2-3,46 მკმოლ/ლ
თავისუფალი ტრიიოდთირონინი 4,4-9,3 მკმოლ/ლ

 

ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი

ბავშვები 11 წლამდე 2 საერთ. ერთ. ნაკლები
ქალები მენსტრ. ციკლის ფოლიკულური ფაზა 4-10 საერთ. ერთ.
ოვულაცია 10-25 საერთ. ერთ.
ლუთეინური ფაზა 2-8 საერთ. ერთ.
მენოპაუზა 18-150 საერთ. ერთ.
მამაკაცები 2-10 საერთ. ერთ.

 

ესტროგენები

ბავშვები 11 წლამდე 5-21 ნგ/მლ
ქალები მენსტრ. ციკლის ფოლიკულური ფაზა 5-53 ნგ/მლ
ოვულაცია 90-299 ნგ/მლ
ლუთეინური ფაზა 11-116 ნგ/მლ
მენოპაუზა 5-46 ნგ/მლ

ესტრადიოლი

სქესი ესტრადიოლი, ნმოლ.ლ
მამაკაცები   40-61
ქალები ფოლიკ. ფაზა 68-1269
  ოვულაცია

ლუთეინური ფაზა

131-1655

91-861

პოსტმენოპაუზა   <73