სურვილების ცხელი რუქა

მეცნიერებმა IBM Researchers და Dolores Labs-დან ჩაატარეს სოცგამოკითხვა ადამიანის სხეულის ყველაზე ცხელი ადგილები შეხებისთვის.

მათ აჩვენეს ადამიანებს შიშველი სხეულები და ჰკითხეს, სად ისურვებდენ პარტნიორის შეხებას. გამოკითხული იქნა დაახლოებით 30 000 ადამიანი და შედეგად შედგინდა ადამიანის სურვილების ცხელი კარტა.

მარცხნივ – ადგილები, სადაც ქალსა და მამაკაცს აქვთ პარტინიორის შეხების სურვილი, მარჯვნივ – სადაც მათ რეალობაში ეხებიან პარტნიორები.

ლურჯ ფერთან ახლოს – ნაკლებად სასურველი, თეთრთან ახლოს – მეტად სასურველი.