პოზები, რომლებიც ემოციურ ინტიმურობას აძლიერებენ

სექსის პოზიციები

სექსუალური აქტი წყვილს შორის ქმნის სექსუალურ ინტიმურობას, თუმცა არსებობს პოზიციები, რომლებიც არა მარტო  სექსუალურ ინტიმურობას, არამედ ემოციური სიახლოვის  ჩამოყალიბებასაც აძლიერებენ.  ზოგადად ემოციური მნიშვნელობა აქვს კოცნას, თვალებით კონტაქტს, მიყრდნობა,  ყურებას, ჩახუტებას, ხელების შემოხვევას, მიზიდვას…  ამ ფიზიკურ აქტივობებს  ემოციურ კომპლიმენტებსაც ეძახიან.  ქალი ზევიდან

  • ქალი ზევიდან –  როდესაც მამაკაცი წევს და ქალი მას ზევიდან აზის , ეს საშუალებას აძლევს ქალს მრავალ პოზიციაში და ადგილზე შეეხოს პარტნიორს, თვითონ გადაწყვიტოს მოფერების ფორმა და სტილი. ეს პოზიცია განსაკუთრებით ქალისთვის აძლიერებს ემოციურ ინტიმურობას.
  • ხელში აყვანილი სექსი – მამაკაცს ხელში აჰყავს ქალი,   ქალს ფეხები მის წელზე აქვს შემოხვეული, ხელები შემოხვეული აქვს კისერზე.  ეს პოზა გამოირჩევა თავისი ნელი და მჭიდრო მოძრაობებით, ამ პოზიციაში კოცნა და მოძრაობა ძლიერ რომანტიული და სასიამოვნოა.  წყვილს კიდევ უფრო ახლოვებს ეს პოზიცია.
  • გაძლიერებული მისიონერული პოზიცია- მისიონერული პოზიცია თვითონ ისედაც ძლიერ ინტიმურია, სახეები ერთმანეთთან ახლს, მთელი სხეულებით კონტაქტი..  სიახლოვის გაძლიერებისთვის მამაკაცს შეუძლია ქალს  ხელები დუნდულოების (ტაკოს) ქვეშ ამოსდოს  და ძლიერად  მიიზიდოს თავისკენ. ამ პოზიციაში ქალი სრულად არის მოქცეული მამაკაცის გარემოცვაში, რაც ერთის მხრივ სასიამოვნოა, მეორეს მხრივა ამაღლებს ემოციურ სიახლოვეს და აძლიერებს დაცულობის შეგრძნებას.  იგივე პოზიცია ზოგჯერ გამოიყენება ანალური სექსის დროსაც, რაც განსაკუთრებით სასიამოვნოა  ორივე პარტნიორისთვის, თუმცა ზოგ შემთხვევაში ანალური კავშირისას დამწყები და გამოუცდელი წყვილები ტექნიკურ სირთულეებს აწყდებიან. შესაბამისად  მისი ცდა სექსუალური ცხოვრების დასაწყისში შეიძლება არ იყოს მიზანშეწონილი.
  • კოვზის პოზიცია – ქალი გვერდზე წევს და მამაკაცის მის უკნიდან ეხუტება მთელს სხეულზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პოზიციაში თვალებით კონტაქტი არ არის, მაინც დიდი სიახლოვის და ინტიმურობის ჩამოყალიბება შეუძლია.  ქალს აქვს ძლიერი დაცულობის შეგრძნება  ვინაიდან მის მთელს სხეულს ეხება მამაკაცი ზურგის მხრიდან.
  • დამჯდარი  პოზიცია – მამაკაცი ზის სკამზე, ქალი სახით მისკენ უზის კალთაში,  ამ პოზიციაში ორივე პარტნიორს ხელები თავისუფალი აქვთ, რაც აძლევთ მათ საშუალებას მოეფერონ პარტნიორს შეხებით.  ამ პოზიციაში მოსახერხებელია კოცნა, შეხება, ჩურჩული, ჩახუტება შესაბამისად ძლიერ  ემოციურ კავშირს იწვევს წყვილს შორის.
  • ლოტუსის პოზიცია – მამაკაცი ზის ფეხებგადაჯვარედინებული,  იოგის ლოტუსის პოზიციაში და მის კალთაში ზის ქალი, სახით მამაკაცისკენ. ფეხები შემოხვეული აქვს მამაკაცის სხეულზე.  ამ პოზიციაში  მოძრაობები არის მგრძნობიარე, ნაზი და რომანტიული.
  • მდგომარე მისიონერული პოზა –  მისიონერული პოზა, რომ 90 გრადუსით ამოვატრიალოთ. ორივე პარტნიორი ფეხზე დამდგარია, ერთმანეთით სახისკენ,  ჩახუტებულები. ამ პოზიციაში პარტნიორები მეტად დამოკიდებულები აირან ერთმანეთთან, შეუძლიათ ერთმანეთს ძლიერად და მჭიდრდ მიეკრონ სხეულებით.  ეს პოზიცია არა მარტო ფიზიკურ, არამედ ემოციურ დამოკიდებულებას და სიახლოვესაც იწვევს.