ჯულიანო ბეკორი (Giuliano Bekor)

ჯულიანო ბეკორი ირებს მოდასმ ცნობილ ადამიანებსა და მოდის ჩვენებებს.