კოიტუსის რეზერვაცია

Kamasutra_Obsessive_Karezza

კოიტუსის რეზერვაცია წარმოადგენს სექსუალური აქტის ფორმას, რომლის დროსაც  დონორი პარტნიორი ცდილობს ჰქონდეს კოიტუსი, ეაკულაციის გარეშე.  მნიშვნელოვანი სექსის პლატოს ფაზის შენარჩუნება  ორგაზმის ზღვარზე , სპერმის გამოყოფის გარეშე.  კოიტუსის რეზერვაცია ასევე მოიხსენიება სიტყვით –  კარეცა.

მიინევენ, რომ კარეცა წარმოადგენს განსაკუთრებულ ძლიერ სიამოვნებას წყვილისთვის და ეაკულაციის შენარჩუნება და პრევენცია იწვევს ექსტაზის ძლიერ განცდას ადამიანში.

ადამიანების ნაწილი კოიტუსის რეზერვაციით  ახდენს კონტრაცეფციას. ანუ არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილებას, თუმცა ეს მეთოდი მაღალი ეფექტურობით არ გამოირჩევა.

კარეცას პრინციპი გამოიყენება  მასტურბაციის დროსაც, როდესაც ადამიანი იღებს სიამოვნებას, მაგრამ ორგაზმის დადგომას ახანგრძლივებს იქამდე, სანამდეც შეუძლია.