ქალის მკერდი ფოტოხელოვნებაში

ქალის მკერდი ყოველთვის იყო და იქნება ხელოვნების, მათ შორის ფოტოხელოვნების ინტერესის და აღფრთოვანების საგანი.

ბიზანტიის იმპერატორი მანიულ II მამაოლოგი (1350-1425) ამბობდა, მკერდის მოშიშვლების კლასიფიკაციის არმცოდნე საზოგადოება განწირულია.

ფოტოგრაფიაში არსებობს სპეციალური ტერმინები, რომელიც ასახავს სურათზე მკერდის გამოსახვის თავისებურებებს.

ქვემოთ განხილულია ეს ტერმინები:

SIDEBOOB – მკერდი გამოსახულია პროფილში

 

HAIRBRA – შიშველ მკერდს ფარავს გრძელი თმები

UNDERBOOB – გოგონებს იღებენ მოკლე ტოპებში, რომელიც ფარავს მკერდის მხოლოდ ზედა ნაწილს.

CLEAVAGE – სურათზე აქცენტირებულია ღრმა დეკოლტე, ან ფორმის მიმცემი ლიფი

HANDBRA – გოგონა ხელებით ირაფავს შიშველ მკერდს

ONE NAD TECNIQUE – HANDBRA-ს სახეობაა, მკერდის დასაფარად გამოიყენება ერთი ხელი