პოზები დაუვიწყარი სექსისთვის

პოზა 31 – მწოლიარე ლოტოსი

ქალი წვეს ზურგზე და აქვს ლოტოსის პოზა (მარჯვენა ფეხი უდევს მარცხენა ფეხის მუხლზე და პირიქით). მამაკაცი თავსდება ქალის ფეხებს შორის და ეყრდნობა თავის მკლავებს, რომ მთელი სიმძიმით არ დააწვეს ქალს.

პოზა 32 – ეშმაკუნა ფეხი

ქალს ერთი ფეხი უდევს მამაკაცის მხარზე, კაცი მას დუდნდულების ქვეშ უდებს ხელს და ცდილობს დაიჭირო მისი სხეული ისე, რომ არ დაირღვეს წონასწორობა.

პოზა 33 – ჩაჯდომა

ქალი ჩაკუზულ მდგომარეობაში დგას მაგიდაზე, ან სკამზე. მამაკაცი დუნდულების ქვეშ უდებს ქალს თავის ხელებს, რომლებზეც ქალს ჩამოჯდომა შეუძლია და ამ დროს ზურგით ეყრდობა მამაკაცის მკერდს. მამაკაცი მოძრაობს ზევით-ქვევით.

პოზა 34 – ჯადოსნური მთა

პირველ რიგში უნდა აშენდეს მთები ბალიშებისგან. ამის შემდეგ ქალი დგება მუხლებზე და გადაწვება ბალიშებზე. მამაკაცი აგრეთვე დგება მუხლებზე, არის ქალის უკან და თავისი ფეხები შემოხვეული აქვს ქალის ფეხებზე.

პოზა 35 – პატრონაში, ფალასკა

ქალი წევს ზურგზე, ფეხები მუხლებშია მოკეცილი და მიხიდულია მკერდისკენ. მამაკაცი დგას მუხლებზე და იდაყვებით ეყრდნობა ქალის ფეხებს. ქალი წამოიწევა და ხელს ჰკიდებს მამამაკაცის ფეხებს. ეს პოზა G წერტილის სტიმულაციისთვის არის კარგი.

პოზა 36 – პროპელერი

ქალი წევს ზურგზე, ფეხები გასწორებული აქვს. მამაკაცი ზევიდან არის ისე, რომ მისი სახე ქალის ფეხებთანაა. ეს პოზა საჭიროებს გარკვეულ პრაქტიკას.

პოზა 37 – როკ-ენ-როლი

ქალი წევს ზურგზე და ფეხები გაშლილ მდგომარეობაში აქვს აწეული. მამაკაცი მუხლებზე დგას და ქალის დუნდულების ქვეშ ამოდებული ხელებით ცდილობს, ქალის სხეული აწიოს ზევით, რომ პენისი საშოში ღრმად მოხვდეს.

პოზა 38 – ვენტილიატორი

ქალი დგას ზურგით პარტნიორისკენ და გადახრილ მდგომარეობაში ეყრდნობა სკამს. მამაკაცი დგას უკან და მას აქვს საშუალება თავისუფალი ხელებით მოეფეროს ქალის მკერდსა და კლიტორის.

პოზა 39 – რვაფეხა

ეს პოზა იწყევა მწოლიარე ლოტოსის პოზის მსგავსად, ოღონდ ამ შემთხვევაში მამაკაცი წევს ზურგზე და ქალი აჯდება მის პენისს. შემდეგ მამაკაცი წამოიწევა და ქალის მუხლებქვეშ ამოყრილი ხელებით ინარჩუნებს წონასწორობას.

პოზა 40 არწივი

მამაკაცი მუხლებზე დგას ქალის წინ. ქალი წევს და ფეხები აქვს გაშლილი ჰაერში. მამაკაცს უჭირავს ქალის ფეხები და თავდ აკოტროლებს პროცესს.