განმარტებითი ლექსიკონი

 • აბერაცია სქესობრივი – სქესობრივი გარყვნილება;
 • აბსტინენცია სექსუალური (სქესობრივი დეპრივაცია) – იძულებითი სექსუალური თავშეკავების პერიოდი;
 • აბსტინენცია პარციალური სექსუალური – იძულებითი სექსუალური თავშეკავება, რომელიც მსუბუქდება სექსუალური სიამოვნების მიღების სუროგატული (მასტურბაცია, პეტინგი), ან უნებლიე (პუოლუცია) ფორმებით;
 • ავერსია სექსუალური – სექსუალური პარტნიორისადმი ნეგატიური დამოკიდებულება;
 • აღაპე – ძვ. ბერძნ. მსხვერპლის შემცველი სიყვარული, უანგარო თვითგაცემა, საყვარელ ადამიანზე ზრუნვაში დაშლა;
 • ალგოლაგნია – სექსუალური კმაყოფილების მიღწევა სექსუალური პარტნიორისთვის ტკივილის მინიჭების გზით. აქტიური ალგოლაგნია – სადიზმი, პასიური ალგოლაგნია – მაზოხიზმი;
 • ამბივალენტურობა – განცდების გაორება, როცა ერთი ადამიანი იწვევს ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო გრძნობას;
 • ამბისექსუალობა – ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ჰერმაფროდიტიზმის და ბისექსუალობის სინონიმად;
 • ანაფროდიზია – იგივე ფრიგიდულობა;
 • ანდროგენები – მამაკაცის სასქესო ჰორმონები (ტესტოსტერონი, ანდროსტენდიონი), რომლებიც იწვევენ მასკულინიზაციას;
 • ანდროგინია – ინდივიდში ქალისა და მამაკაცის თვისებების არსებობა;
 • ანდროგინია ფსიქოლოგიური – მასკულინური და ფემინური შკალებში მაღალი მაჩვენებლები ერთდროულად;
 • ანესთეზია სქესობრივი – იგივე ფრიგიდულობა;
 • ანორგაზმია – ორგაზმის განუცდელობა სქესობრივი აქტის პერიოდში;
 • ასექსუალობა – სექსუალური ლტოლვის არ ქონა;
 • ატრაქტულობა – ემოციური მიზიდულობა, სიმპათია, ეროტიული მიმზიდველობა;
 • აუტოეროტიციზმი – სექსუალური მიზიდულობა საკუთარი თავის მიმართ (ნარცისიზმი);
 • აფროდიზიაკა – ნივთიერება, რომელიც აატივებს სექსუალურ ლტოლვას, იწვევს აგზნებას;
 • აფროდიზიომანია – ფსიქიკის არაჯანსაღი ფიქსაცია აღსაგზნები საშუალებების ძებნაზე;
 • ბინარული – ორკომპონენტიანი;
 • ბისექსუალობა – ფართო გაგებით ორივე სქესისთვის დამახასიათებელი თვისებების ქონა (ანდროგინია), ვიწრო გაგებით კი – სექსუალური ლტოლვა ორივე სქესის მიმართ;
 • ვაგინიზმი – საშოს კედლებისა და მენჯის ფსკერის კუნთების მტკივნეული შეკუმშვა, რაც ხელს უშლის სქესობრივი აქტის განხორცილებას;
 • ვიკჰარიტა – სექსის სუროგატული ფორმა, როცა ფრიქციები ხორციელდება ქალის ბარძაყებს შორის;
 • ვირგოგამია – ქალწულებრივი ქორწინება;
 • ვირგჰატა – სექსის სუროგატული ფორმა, პენისის ხახუნი ქალის შორისზე;
 • ვირილიზაცია – მამაკაცური ნიშნების (სხეულის აგებულება, თმიანობის ტიპი, ხმის ტემბრი და ა.შ.) გაჩენა ქალებში;
 • თავშეკავება სექსუალური – სექსუალური აქტივობის დათრგუნვისკენ მიმართული ღონისძიებები;
 • ვუაიერიზმი, ვიზიონიზმი – სექსუალური კმაყოფილების მიღწევა სხვისი გენიტალიების წარმოდგენით, ან სხვისი სექსუალური აქტის თვალთვალით;
 • გენიტალიები – სასქესო ორგანოები;
 • გენოტიპი – ორგანიზმის გენეტიკური კონსტიტუცია;
 • ჰერმაფროდიტიზმი – ორსქესიანობა, რეპროდუქციული ორგანოების თანდაყოლილი გაორება, როცა ადამიანის მიეკუთვნება მდედრობითი, ან მამრობითი სქესისადმი;
 • გერონტოფილია – სექსუალური ლტოლვა მოხუცებისადმი;
 • ჰეტერიზმი – ძვ. საბერძ. თავისუფალი სიყვარულის ფორმა;
 • ჰეტერო – სხვა, განსხვავებული;
 • ჰეტეროსექსუალობა – საწინააღმდეგო სქესის პარტნიორებისათვის უპირატესობის მინიჭება;
 • ჰომოსექსუალობა – იგივე სქესის პარტნიორებისათვის უპირატესობის მინიჭება;
 • ჰეტეროსოციალობა – ორიენტაცია ურთიერთობებში საპირისპირო სქესის ადამიანებისადმი;
 • ჰომოსოციალობა – ორიენტაცია უერთიერთობებში იგივე სქესის ადამიანებისადმი;
 • ჰეტეროფილია – ემოციური მიზიდულობა საწინააღმდეგო სქესის ადამიანებისადმი;
 • ჰომოფილია – ემოციური მიზიდულობა იგივე სქესის ადამიანებისადმი;
 • ჰეტეროეროტიზმი – სექსუალური ლტოლვა საწინააღმდეგო სქესის ადამიანისადმი;
 • ჰომოეროზტიზმი – სექსუალური ლტოლვა იგივე სქესის ადამიანისადმი;
 • ჰიბრიზტიკა – ძველი დღესასწაული, რომელიც გამოიხატება სქესის როლური გაცვლით;
 • გინეკომასტია – ენდოკრინული დარღვევების შედეგად მამაკაცებში სარძევე ჯირკვლების გადიდება;
 • გინეკოლოფილია – ქალებში ჰომოსექსუალიზმის სახეობა, უფროსი ქალებისადმი ლტოლვა;
 • ჰიპერსექსუალობა – სექსუალური ლტოლვის გაძლიერება;
 • პუბერტატული ჰიპერსექსუალობა – გარდატეხის ასაკისათვის დამახასიათებელი ფსიქიკის ფიქსირება სექსუალურ-ეროტიულ ლტოლვებსა და სექსუალ აგზნებაზე;
 • ჰიპერსუბლიმაცია – სექსუალური გამოვლინენების მდგრადი დათრგუნვა სექსუალური ინტერესების გამუდმებული ჩანაცვლებით სპორტული, შემოქმედებითი, ამ წარმოებითი საქმიანობით;
 • ჰიპოგონადიზმი, ჰიპოგენიტალიზმი – სასქესო ჰორმონების სეკრეციის დაქვეითების გამო სასქესო ორგანპებისა და მეორადი სასქესო ნიშნების განუვითარებლობა;
 • ჰიპოთალამუსი – შუამდებარე ტვინის ნაწილი. არეგულირებს შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების ფუნქციებს და აკავშირებს ენდოკრინულ სისტემას ნერვულთან;
 • ჰიპოფიზი – შინაგანი სეკრეციის ჯირკვალი, რომელიც მჭიდრო კავშირშია ჰიპოთალამუსთან. არეგულირებს უამრავი ორგანოს, მათ შორის, გონადების ფუნქციონირებას;
 • ჰირსტუტიზმი – ჭარბთმიანობა ქალებში;
 • ჰიფედონია – სექსუალური შეგრძნებების მოჭარბება;
 • ჰომო – მსგავსება, ერთი და იგივე;
 • ჰომოფობია – ჰომოსექსუალებისამდი ირაციონალური ზიზღი;
 • გონადოტროპინი – ჰიპოფიზის წინა წილის ჰორმონები, რომლებიც ასტიმულირებენ სასქესო ჯირკვლებს აქტივობას;
 • გონადები – სასქესო ჯირკვლები;
 • გრეფენბერგის ლაქა (წერტილი) – ურეთრის უბანი, რომელიც ესაზღვრება საშოს წინა კედელს და რომლის სტიმულაციაც იწვევს ქალის ორგაზმს;
 • ჰუმორალური – ორგანიზმის სითხეებს მიკუთვნებული (სისხლი, ლიმფა);
 • ორმაგი სტანდარტი – ქალებისა და მამაკაცებისათვის განსაზღვრული ქცევის ნორმები.