პარაფილიები

პარაფილია არის სექსუალური აქტივობის ნებისმიერი ისეთი გამოვლინება, რომელიც სექსუალური აქტივობის ნორმიდან გადახრას წარმოადგენს. სექსუალური გადახრად კი ითვლება ის სექსუალური ქცევა, რომელიც არ არის თავსებადი მოცემულ საზოგადოებაში მიღებულ ნორმასთან.

 • F65.0 ფეტიშიზმი – სექსუალური ლტოლვის ობიექტი არის სხეულის ნაწილი, ტანსაცმელი, ან რაიმე სხვა საგანი, რომლეიც სიმბოლურად წარმოადგენს სექსუალურ პარტნიორს;
 • F65.1 ტრანსვესტიკური ფეტიშიზმი – სექსუალური სიამოვნება მიიღება საპირისპირო სქესის ადამიანის ტანისამოსში გადაცმით;
 • F65.2 ექსჰიბიციონიზმი – სექსუალური კმაყოფილება მიიღწევა სხვა ადამიანებისათვის საკუთარი შიშველის სხეულის (ძირითადად, სათესლეებისა და სასქესო ორგანოების) დემონსტრირებით სექსუალურ კავშირებს მიღმა;
 • F65.3 ვუაიერიზმი – სექსუალური აქტის, შიშველი, ან ნახევრად შიშველი ადამიანების თვალთვალისკენ მიდრეკილება;
 • F65.4 პედოფილია – სექსუალური ლტოლვა პუბერტატის, ან ადრეული პუბერტატის ასაკის ბავშვებისადმი;
 • F65.5 სადომაზოხიზმი – პარტნიორისთვის ტკივილის მიყენების, ან ტკივილს ობიეტად ყოფნის სურვილი;
 • F65.6 სექსუალური მიკუთვნების კომბინირებული დარღვევა – რამდენიმე პარაფილიის კომბინაცია, რომელთა შორის ძირითადი პათოლოგიის გამოყოფა შეუძლებელია. ყველაზე ხშირად კომბინაციაში გვხვდება ფეტიშიზმი, ტრანსვესტიზმი და სადომაზოხიზმი;
 • F65.7 სექსუალური მიკუთვნების სხვა დარღვევები – სამედიცინო მნიშვნელობის სხვა გადახრები: ფროტერიზმი (- ხალხში, ან ხალხმრავალ ტრანსპორტში შერჩეულ ადამიანზე სასქესო ორგანოების ხახუნი), სექსუალური კმაყოფილების მიღწევის მიზნით სატელეფონო ხულიგნობა,სექსუალური ლტოლვა ცხოველებისადმი-ზოოფილია, ნეკროფილია (მიცვალებულებისადმი სექსუალური ლტოლვა), ასფიქსიოფილია (სექსუალური სიამოვნების გაძლიერება ყელზე რაიმე ნივთის მოჭერით, ან თავზე ტომრისა თუ ცელოფნის პარკის ჩამოცმით).

თითოეული ამ ჯგუფის დააავდებისათვის შესაძებელია შედარებით დამოუკიდებელი პათოლოგიების ჩამოთვლა. ფეტიშიზმის ნაირსახეობები:

 • აგალმატოფილია – ადამიანებს სექსუალური ლტოლვა აქვთ სტატუეტების, მანეკენების, თოჯინების მიმართ ან სურთ ტრანსფორმირდნენ უზრავ სხეულებად.
 • აპოტემნოფილია – სექსუალური ლტოლვა იმ ადამიანებისადმი, რომლეთაც აქვთ სხეულის რაიმე ნაკლი, ან ამპუტირებული კიდური;
 • აუტომონოსექსუალიზმი – ნარცისიზმის სახეობა, რომლის დროსაც ფეტიშის საგანი არის საკუთარი სხეული. ფეტიშიზმის ეს სახე ნარცისიზმისა და ტრანსვესტიკური ფეტიშიზმის კომბინაციაა;
 • ჰეტეროქრომიფილია – სექსუალური ლტოლვა კანის განსაზღვრული ფერის (საკუთარი კანის ფერისგან განსხვავებული) მქონე ადამიანისადმი;
 • კოპროფილია – ფეტიშის ობიექტია განავალი, საკუთარი, ან სხვა ადამიანის;
 • ნარცისიზმი – სექსუალური ლტოლვა საკუთარი თავისადმი. ადამიანს აღაგზნებს საკუთარი გარეგნობა, საკუთარი მოძრაობები და გამონაყოფებიც კი: სპერმა, შარდი;
 • პიგმალიონიზმი – ფართო გაგებით სიამოვნების მიღება ხელოვნების ნიმუშების ქონით. ვიწრო გაგებით – სექსუალური ლტოლვა ქანდაკებების მიმართ. პიგმალიონიზმის ქვესახეობაა პორნოგრაფომანია და სადისტური პიგმალიონიზმი, როცა სექსუალური სიამოვნება მიიღწევა ხელოვნების ნიმუშის გადადგურებით;
 • პიროლაგნია – ფეტიშის საგანის არის ცეცხლი. ეს პირომანიის ერთ-ერთი სახეა და ადამიანი სექსუალურ სიამოვნებას იღებს რაიმესთვის ცეცხლის წაკიდებითა და ჩაქრობოთ;
 • ოზოლაგნია (რანიფლექსი) – ექსკრემენტოფილიის სახეობა, როცა ფეტიშის საგანი არის ექსკრემენტების სუნი;
 • რეტიფიზმი – ფეტიშის საგანი ტყავის ნივთების (მძიმე შემთხვევებში ადამიანის კანის);
 • უროფილია – სიამოვნების მიღება შარდვის პროცესისაგან;
 • ექსკრემენტოფილია – ფეტიშის საგანი ადამიანის ორგანიზმის გამონაყოფებია.
 • ტექნოსექსუალიზმი – სექსუალური ლტოლვა რობოტების მიმართ.

დევიაციების ცალკე ჯგუფია სიამოვნების მიღება გარკვეული ტანსაცმლის ჩაცმით. მასში ერთიანდება ტრასვესტიზმი და ფეტიშიზმი:

 • ტრანსვესტიკური ფეტიშიზმი – ფეშიზმის სახე, რომლის დროსაც სექსუალურ კმაყოფილებას აღწევენ საპირისპირო სქესის ტანსაცმლის ჩაცმით;
 • ცისვესტიზმი – გამოიხატება სოციალური სტატუსისთვისა და ასაკისთვის შეუფერებელი ტანსაცმლის ტარებით;
 • ჰომესვესტიზმი – კონკრეტული პიროვნების გარეგნობის ქონითა და მისი ტანსაცმლის ტარებით სიამოვნების მიღება.

სადომაზოხიზმის სახეები:

 • დიპოლდიზმი – ფლაგელიზმის სახეობაა, რომელიც უკავშრდება მასწავლებლის მხრიდან მოსწავლის წვალებით სიამოვნების მიღებას;
 • კანდაულეზიზმი – ექსჰიბიციონიზმის სახეობაა, მაზოხიზმთან კომბინაციაში, რომელიც სექსუალური სიამოვნების მიღებას გულისხმობს საკუთარი ცოლის, ან პარტნიორი ქალის შიშველის სხეულის სხვა მამაკაცებისათვის დემონსტრირებით;
 • მეტატროპიზმი – სადომაზოხიზმის სახეობა, რომელშიც ქალი არის აქტიური (სადისტი), მამაკაცი კი პასიური (მაზიხისტი);
 • პაჟიზმი – მაზიხიზმის სახეობა, რომელიც გერონტოფილიასთან არის კომბინაციაში და მასში უმცროსი პარტნიორი თამაშობს მოსამსახურის როლს და ემორჩილება პარტნიორის ნება-სურვილს;
 • სალირომანია – სექსუალური სიამოვნების მიღება სხვა ადამიანების ტალახით, საღებავით, განავლით, შარდით, სისხლით, ან სხვა რაიმეთი დასვრით;
 • ჰემატოფილია – სექსუალური კმაყოფილების მიღწევა პარტნიორის „დაგემოვნები“, ან მისი სისხლის დანახვით;
 • სერვილიზმი – პაჟიზმის უკიდურესი ფორმა, როცა უმცროსი პარტნიორი ასრულებს მონის, ან შინაური ცხოველის როლს;
 • სკატოლალია – სატელეფონო ხულისგნობა, ანუ სატელეფონო ზარების შესრულება მსხვერპლის შეშინების მიზნით;
 • ფლაგელანტიზმი – სადომაზიხიზმის სახეობაა, როცა ადამიანი სექსუალ სიამოვნებას პარტნიორის, ან საკუთარი თავის გამთრახებით იღებს.

სექსუალური მიკუთვნების სხვა დარღვევები:

 • აუტოასფიქსიოფილია – საკუთარი თავის მოხრჩობისთვის სხვადასხვა საგნების ხმარება, ანუ სასუნთქი სისტემის გადაკეტვით სექსუალური შეგრძნებების გაძლიერება;
 • გერონროფილია – სექსუალური ლტოლვა მოხუცების, ან ხანშიშესული ადამიანებისადმი;
 • ზოოსადიზმი – სექსუალური სიამოვნების მიღება ცხვოველების მწვალებლობით;
 • ზოოფილია – სექსუალური ლტოლვა ცხოველებისადმი;
 • ნეკროფილია – სექსუალური ლტოლვა მიცვალებულისადმი, გვამისადმი;
 • ნეკროსადიზმი (ბერტრანიზმი) – გვამის დამახინჯებით სექსუალური სიამოვნების მიღება;
 • ნეკროფაგია – გვამის ნაწილების ჟამით სექსუალური სიამოვნების მიღება;
 • ფროტერიზმი – ხალხში, ან ხალხმრავალ ტრანსპორტში შერჩეულ ადამიანზე სასქესო ორგანოების ხახუნი.