ჯანმო (ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია)

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (ჯანმო, ინგლ. World Health Organization, WHO) – გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალური დაწესებულება, რომლის ფუნქციასაც წარმოადგენს მსოფლიოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება. ის დაარსდა 1984 წელს, სათავო ოფისით ჟენევაში.

ჯანმოს სტრუქტურა

 • ჯანდაცვის მსოფლიო ასამბლეა;
 • აღმასრულებელი კომიტეტი;
 • სამდივნო.

ჯანმოს სათავო ოფისი არის ჟენევაში. მისი სტრუქტურა:

 • გენერალური დირექტორი;
 • გენერალური დირექტორის შემცვლელი;
 • გენერალური დირექტორის კანცელარია.

დეპარტამენტები

 • ქალების, ბავშვებისა და ოჯახის ჯანმრთელობა (FWC);
 • ჯანდაცვისა და ინოვაციების სისტემა (HIS);
 • ზოგადი ხელმძღვანელობა (GMG);
 • უსაფრთხოება ჯანდაცვის სფეროში და გარემო (HSE);
 • შიდსი, ტუბერკულოზი, მალარია და დავიწყებული ტროპიკული დაავადებები (HTM);
 • არაინფექციური დაავადებები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა (NMH);
 • პოლიომიელიტი, საგანგებო სიტუაციები და ქვეყნებთან თანამშრომლობა (РЕС).

ჯანმოს მიზნები

 • ჯანდაცვის სფეროში საერთაშორისო რეკომენდაციების გავრცელება;
 • ჯანდაცვის სტანდარტების დადგენა;
 • ჯანდაცვის ნაციონალური პროგრამების კუთხით ქვეყნის მმართველობასთან თანამშრომლობა;
 • ჯანდაცვის შესაბამისი ტექნოლოგიების, ინფორმაციისა და სტანდარტების შემუშავება და გავრცელება.

ჯანმოს მოღვაწეობის სფეროები

 • ჯანდაცვის ნაციონალური სამსახურების განმტკიცება და სრულყოფა;
 • ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების თავიდან აცილება და მათთან ბრძოლა;
 • გარემოს დაცვა და გაჯანსაღება;
 • დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობა;
 • სამედიცინო კადრების მომზადება;
 • სამედიცინო-ბიოლოგიური კვლევების ჩატარება;
 • სანიტარული სტატისტიკა.

ჯანმოს რეგიონული ბიუროები

 • ევროპული რეგიონული ბიურო – კოპენჰაგენში (დანია);
 • რეგიონული ბიურო ამერიკის ქვეყნებისთვის – ვაშინგტონში (აშშ);
 • რეგიონული ბიურო აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთისთვის – ქაიროში (ეგვიპტე);
 • რეგიონული ბიურო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებისთვის – დელიში (ინდოეთი);
 • რეგიონული ბიურო წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილისთვის – მანილაში (ფილიპინები);
 • რეგიონული ბიურო აფრიკის ქვეყნებისთვის – ბრაზავილაში (კონგო).

სხვა ბიუროები

 • კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტო – ლიონში (საფრანგეთი);
 • ჯანმოს ცენტრი ჯანდაცვის განვითარებაში – კობეში (იაპონია);
 • ჯანმოს ბიურო ლიონში – ლიონი (საფრანგეთი);
 • ჯანმრთელობის რისკების შემცირების ხმელთაშუაზღვისპირეთის ჯანმოს ცენტრი – ტუნისი (ტუნისი);
 • ბიურო ევროპულ კავშირში – ბრიუსელი (ბელგია);
 • ჯანმოს ბიურო დსთ ქვეყნებში – მოსკოვი (რუსეთი);
 • ჯანმოს ბიურო გაეროში – ნიუ-იორკი (აშშ);
 • ჯანმოს ბიურო საერთაშორისო ბაკნსა და საერთაშორისო სავალუტო ბირჟაზე ვაშინგტონი (აშშ)

ჯანმოს საერთაშორისო დღეები

 • 4 თებერვალი – კიბოს წინაამდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე;
 • 24 მარტი – ტუბერკულოზის წინაადეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე;
 • 7 აპრილი – ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე;
 • 25 აპრილი – მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე;
 • 31 მაისი – თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე;
 • 14 ივნისი – სისხლის დონორების საერთაშორისო დღე;
 • 28 ივნისი – ჰეპატიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე;
 • 10 სექტემბერი – თვითმკვლელობების თავიდან აცილების საერთაშორისო დღე;
 • 28 სექტემბერი – ცოფის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე;
 • 30 სექტემბერი – გულის საერთაშორისო დღე;
 • 10 ოქტომბერი – ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე;
 • 11 ოქტომბერი – მხედველობის საერთაშორისო დღე;
 • 14 ნოემბერი – დიაბეტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე;
 • 17 ნოემბერი – ფილტვების ქორნიკული ობსტრუქციული დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე;
 • 18 ნოემბერი – ავტოსაგზაო შემხვევებში დაღუპულთა ხსენების საერთაშორისო დღე.