გთხოვთ შეავსოთ გამოკითხვა

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOv2Y1oXfG9cScdzLePeJPQ6-fGbZCbvNfSWNTFz_sdUbkuw/viewform?usp=sf_link