სექსი და სქესი,სხვაობა და მსგავსება…

by

სექსი(sex) – კოპულაცია, კოიტუსი. როგორც   ბიოლოგიური ტერმინი ნიშნავს გენეტიკური ნიშან-თვისებების კომბინაციის პროცესს, რომლის შედეგად ორგანიზმი ყალიბდება მდედრად ან მამრად.

კონტრაცეფცია

by

კონტრაცეფცია (ლათ. contraceptio – ჩასახვისსაწინააღმდეგო) – ორსულობის თავიდან აცილება მექანიკური (პრეზერვატივი, საშვილოსნოს ყელის ქუდი და ა.შ.), ქიმიური  (საშოს ღრუბელი, გრამციდული პასტები და ა.შ) და ჩასახვისსაწინააღმდეგო სხვა საშუალებებით. ზოგიერთი მეთოდი (კერძოდ, პრეზერვატივი) დიდწილად ამცირებს… Continue reading

სექსუალური უფლებები

by

არსებობს გარკვეული უფლებები და კანონები, რომლებიც უნივერსალურია თავისი არსით, არ იცვლება სხვადასხვა კულტურების და პოლიტიკური  მდგომარეობების მიხედვით. არის ისეთი საკითხები, რომელიც მისადაგებულია რეპროდუქტოლოგიას და ადამიანის სექსუალობას. ეს  უფლებები საყოველთაოა და ეფუძნება ადამიანის ზოგად… Continue reading

სექსუალური განათლება

by

სექსუალური განათლება იმ ცოდნის შეძენაა, რომელიც ეხება ადამიანის სასქესო ორგანოების ანატომიას, სქესობრივ გამრავლებას (განაყოფიერება, ჩასახვა, ჩანასახისა და  ნაყოფის განვითარება მშობიარობამდე), სქესობრივ აქტს, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, სქესობრივ პარტნიორებს შორის ემოციურ კავშირებს, რეპროდუქციულ უფლებებსა და მოვალეობებს,… Continue reading

ჰომოსექსუალობა და საზოგადოება

by

ჰომოსექსუალიობა- სექსუალური და/ან რომანტიული ურთიერთობა  ერთი სქესის წარმომადგენლებს შორის.  აგრეთვე გამოხატავს სექსუალურ ორიენტაციას, სადაც ინდივიდის ინტიმური სურვილები, ფიქრები, ემოციები უკავშირდება მსგავს სქესს. ჰომოსექსუალობის მიმართ დამოკიდებულება  თითქმის ყველგან განსხვავებულია, გეოგრაფიული მდებარეობების, განვითარების, რელიგიური მრწამსის… Continue reading

სექსუალური რევოლუცია

by

სექსუალური რევოლუცია  (სექსუალური ლიბერაცია) –  სოციალური მოძრაობაა, რომელსაც საფუძველი დასავლეთ სამყაროში ჩაეყარა 1960-იან წლებში და გრძელდებოდა  1980-იან წლებამდე. მოძრაობა მოითხოვდა შეცვლილიყო ის მორალური პრინციპები და სექსუალური ქცევის კოდექსი, რომელიც იმ დროისთვის იყო დომინანტური… Continue reading

სექსი

by

სექსი (ლათ. Sexus – სქესი) – არის ქცევის ის მანერა, რომლითაც ადამიანი გამოხატავს საკუთარ სექსუალობას. ფართო გაგებით, სექსი სქესთა ურთიერთობაა, რომელიც სქესობრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების ფარგლებს სცილდება და პარტნიორთა შორის მიჯაჭვულობის გრძნობებს გულისხმობს.

G-Spot (ჯი-წერტილი)

by

გრაფენბერგის წერტილი, რომელსაც ხშირად ჯი-წერტილსაც(G-Spot) უწოდებენ,  არის მცირე უბანი საშოში,  რომელიც განსაკუთრებული ეროგენულობით გამოირჩევა და მრავალი ქალისთვის ძლიერ სექსუალური სიამოვნების წყაროს წარმოადგენს.