განმარტებითი ლექსიკონი

by

აბერაცია სქესობრივი – სქესობრივი გარყვნილება; აბსტინენცია სექსუალური (სქესობრივი დეპრივაცია) – იძულებითი სექსუალური თავშეკავების პერიოდი; აბსტინენცია პარციალური სექსუალური – იძულებითი სექსუალური თავშეკავება, რომელიც მსუბუქდება სექსუალური სიამოვნების მიღების სუროგატული (მასტურბაცია, პეტინგი), ან უნებლიე (პუოლუცია) ფორმებით;… Continue reading