კანზე გამონაყარის 54 მიზეზი

by

სექსოლოგია, როგორც ინტერდისციპლინარული დარგი, მჭიდრო კავშირშია დერმატოლოგიასთან. ძალიან ბევრი გინეკოლოგიური და უროლოგიური პრობლემის ირველი ნიშანი არის გამონაყარი კანზე. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია საინტერესოა ყველა მომხმარებლისთვის: მწერის ნაკბენი