სუსტი ერექცია (ერექციის პრობლემები)

by

ერექციის პრობლემები ძირითადად ხასიათდება ერექციის მიუღწევლობით ან მისი შენარჩუნების გაძნელებით. ერექციის პრობლემები გავრცელებულია მამაკაცებს შორის. მამაკცების აბსოლიტურ უმრავლესობას ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ერთხელ მაინც განუცდია ერექციული წარუმატებლობა, პრობლემა უმეტესად ერექციის მიღწევა-შენარჩუნებაშია.