ჰომოგამია

by

ჰომოგამიას სხვადასხვა განმარება შეიძლება ჰქონდეს  ბიოლოგიაში, თუმცა ამ შემთხვევაში განვიხილავთ სოციოლოგიურ ჰომოგამიას, რომელიც ნიშნავს  ქორწინებას რაღაც საერთო ნიშნის მქონე ადამიანებს შორის. ჰომოგამია შეიძლება დაფუძნებული იყოს : სოციო-ეკონომიკურ სტატუსზე, კლასზე, გენდერზე, ეთნიკურობაზე, რელიგიაზე და… Continue reading