თავისუფალი სიყვარული

by

თავისუფალი სიყვარული წარმოადგენს სოციალურ მოძრაობას, რომელიც პირველ რიგში უარყოფს სახელმწიფო ჩარევას  ქორწინებაში, ოჯახის დაგეგმვაში და ასოცირებულ თემებთან დაკავშირებით.  თავისუფალი სიყვარულის მიხედვით ადამიანის სექსუალური სფერო მისი საკუთარი  ნაწილია, რომელში ჩარევა და რომლის კონტროლი მხოლოდ… Continue reading